На допомогу керівникам навчальних закладів

Класифікація звернень громадян та вимоги до їх подання і оформлення

Пропозиція (зауваження)– звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання)– звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга– звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Депутатські запити і звернення визначаються згідно зі статтями 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України»:

Депутатський запит– це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, про надання офіційної відповіді з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення– викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Узверненні обов’язково мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Характеристика зверненняЗа формою надходження

1.Поштою

2.На особистому прийомі

3.Через уповноважену особу

4.Через органи влади

5.Через засоби масової інформації

6.Від інших органів, установ, організацій

7.

За ознакою надходження

1.Первинне

2.Повторне

3.Дублетне

4.Неодноразове

5.Масове

За видами

1.Пропозиція (зауваження)

2.Заява (клопотання)

3.Скарга

За субєктом

1.Індивідуальне

2.Колективне

3.Анонімне

За типом

1.Телеграмма

2.Лист

3.Усне звернення

За результатами розгляду

1.Вирішено позитивно

2.Відмовлено у задоволенні

3.Дано роз’яснення

4.Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

5.Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»

6.Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»

Основні питання, що можуть порушуватися у зверненнях громадян

Соціальний захист

Праця і заробітна плата

Організація навчально-виховного процесу

Безпека життєдіяльності

Охорона здоров’я

Житлова політика

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

Інформаційна політика

Інше